Kalp Damar Hastalıkları

Anjio  kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan ani kalp krizlerinde hayat kurtaran bir tetkik yöntemidir. Kalbe giden damarlardaki problemi gösterir  ve    sonucuna göre tedavi planlaması yapılmaktadır.

Koroner anjiyografi, genellikle hastanın sağ kasık bölgesinde bulunan atardamar (A. femoralis) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu damarın kullanılmaması durumunda (örneğin bu damar tam tıkalı olabilir), sol kasık atardamarı, sağ-sol el bileği atardamarları, dirsek ya da koltuk altı atardamarları da kullanılabilir. İşlem yaklaşık 10-20 dakika sürer, , by-pass’lı hastalarda da bu süre 20-30 dakikayı bulabilir. İşlem öncesi, anjio  yapılacak bölge lokal anestezi ile uyuşturulur ve hasta ağrı-sızı duymaz.  İşlem bittikten sonra girişim yerine konmuş olan kanül çekilir, kanamanın durması için 15-20 dakika bası uygulanır, 6.saatin bitiminde hasta ayağa kaldırılır ve taburcu edilir. Ertesi gün banyo yapılabilir, eğer girişim yerinde şişlik, rahatsız edici boyutlarda ağrı ya da geniş morluk yoksa normal hayata dönülebilir.

Anjiyonun riskleri var mıdır?

Koroner anjiyografi, çoğunlukla hiçbir sorun yaşanmadan gerçekleştirilen bir işlem olsa da, girişimsel bir tetkik yöntemi olduğundan komplikasyon riski de taşımaktadır. Anjiyo riskleri şöyle anlatılabilir: Major (büyük) komplikasyonlar olarak nitelendirilen ölüm riski ortalama 1400 vakada 1 (%0.07); inme 1000 vakada 1 (%0.1); koroner arter zedelenmesi 1000 vakada 1 (%0.1); atardamar giriş yeri komplikasyonu 500 vakada 1’dir (%0.2). Daha sık görülen minör (küçük) komplikasyonlar ise geçici olup giriş yerinde kanama ya da hematom (kan pıhtısı), yalancı balonlaşma, ritm bozuklukları, kullanılan boyalı maddeye karşı duyarlılık gelişmesi ve vagal reaksiyondur (bulantı, kusma hissi, soğuk terleme, tansiyon düşmesi, nabız yavaşlamasının görüldüğü bir tablo, genellikle kanülün atardamara sokulması ya da atardamardan çekilmesi sırasında oluşur). Anjiyo sonrası oluşan komplikasyonlar hakkında kardiyoloji doktoru bilgilendirme yapacaktır.

Balon Anjiyoplasti İşlemi:

Koroner Balon Anjiyoplasti, koroner anjiyografi sonucunda hastalıklı damarına balon uygulaması kararı alınan hastalara, aynı seansta işleme devam ederek tıkalı   damarı   stent  öncesi   genişletme   işlemidir.Damar içerisindeki darlık bölgesinde özel tasarlanmış balonun kontrollü olarak şişirilmesi ile darlıklar giderilir. İşlem genellikle yarım  saatten daha kısa sürer ve uzun süreli ilaç verilmesi gerekmeyen hasta genellikle ertesi gün taburcu edilir.

Koroner Stent nadir?

Balon tedavisinde tam  açıklık  sağlanmayan damarda daha iyi bir kan akımı sağlamak için koroner stentler geliştirilmiş ve 90'lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Koroner Stent (çelik tel kafes), balon işlemi sonrasında damar içinde yırtılma meydana gelen hastalarda bu sorunları giderme amacıyla da  kullanılan bir yöntemdir. Stent; balon üzerine yerleştirilir ve damar içinde balon şişirildiği zaman, damar iç duvarına monte edilmiş olur. Balon ve stent uygulamasında başarı oranı % 65-99 arasındadır. Altı aylık süreç içinde %20-30 olasılıkla tekrar daralma (restenoz) olabilmektedir. Yeni kullanıma giren ilaç kaplı stentlerde bu ihtimal % 8-15'in aralığına inmiştir. Stent içinde daralma olması durumunda tekrar balon veya stent uygulanabilmektedir.

Stent takma işlemi sonrası hasta koroner yoğun bakım ünitesine alınabilir. Hastanede kalma süresi genelde 24 saattir.

Kalp Pilleri

Kalp, elektiriksel uyarılarla   çalışan komplex bir organdır. Bu elektriksel iletiler,ile  kalbin ana işlevi olan düzenli kasılma fonksiyonu sağlanır.. Kasılma  ile  de   vücuda ihtiyacı olan kan pompalanır ve oksijen ihtiyacımız karşılanır. Ancak sinyallerin oluşması ya da oluşan sinyallerin iletimini sağlayan elektrik iletim sisteminde oluşan bazı sorunlar, bu kusursuz sistemin bozulmasına neden olur. Kalbin kasılma düzeni bozulur, Kalp zayıflar ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kalbin uyarı oluşturma sisteminde ya da oluşan uyarıyı ileten elektrik iletim sisteminde ortaya çıkan sorunların tedavisinde ise kalp pilleri kullanılır. Farklı hastalıklara özgü, farklı kalp pili çeşitleri vardır. Kalp pilleri ve şok özelliği olan kalp pillerinin verdiği şok tedavisi sayesinde hastaların ömürleri uzamakta ve kalp pilleri birçok ciddi sorunun tedavisinde hayat kurtarıcı rol üstlenmektedir.

Ritim Bozukluğu  ve Ablasyon

Dakikada 60-100 arasında düzenli bir şekilde çalışan kalp, bu ahengin bozulması sonucu ritim bozukluğu (aritmi) yaşar. .. Bu ritim bozukluğu meydana gelirken kalp çok hızlı (taşikardi), çok yavaş (bradikardi) veya düzensiz bir şekilde atabilir. Ve  kalbin  pompa fonksiyonu bozulur  Aritmilerin çoğu zararsız olsa da, bazıları hayati tehlikeye sebep olacak kadar ciddi olabilir. Örneğin, ritim bozukluğu sırasında kalp vücuda yeterince kan gönderemez ve bu durum kişide nefes darlığı, bayılma, baygınlık hatta ani ölüme sebep olabilir.

Taşikardiye sebebiyet veren anormal kalp dokusu tahribe uğratılarak ortadan kaldırılır ve böylece rahatsızlık tedavi edilebilmektedir. Bu tedavi kateter kardiyak ablasyon, radyofrekans ablasyon (RF ablasyon), kardiyak ablasyon ya da sadece ablasyon olarak isimlendirilir.Kateter ablasyon işlemi EPS ya da koroner anjiyografiye benzemektedir. Hasta öncelikle kateter laboratuvarına alınır. Genellikle hastanın kasık bölgesine lokal anestezi yapılır ve kasık toplardamarından girilir. Ağrıya sebebiyet vermeyen bir işlemdir. Sorumlu bölge tespit edildikten sonra, bu bölgeye ucunda metal bir elektrot olan kateter vasıtasıyla enerji verilerek burada bulunan sorumlu hücreler yakılır ve imha edilir. Bu esnada hasta göğüste yanma ve çarpıntı hissedebilir. İşlem süresi ise genellikle çok değişken olup, işlem 1.5 ila 6 saat arası kadar sürebilmektedir.