Beyin Cerrahisi

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahale eden bölümdür. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır. Cerrahi ve mikro cerrahi işlem sırasında pek çok ileri teknoloji cihazın kullanıldığı bilim dalında görev alan hekimler nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi bölümleri ile birlikte çalışılarak gerekli tanı ve tedavi  yöntemlerini uygular.

Bel fıtığı

Full endoskopik diskektomi bel fıtığı cerrahisi tekniklerinde en yeni yöntemlerden biridir. Kapalı işlemdir. Konforu yüksek ve iyileşme  süresi kısadır. İki tür yöntemle uygulanır. İlk yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. Endoskop 5mm’lik  küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha önce mikro cerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikro cerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir ve mikro cerrahi yöntemin yeniden uygulanmasına göre daha az risklidir.

Unilateral Biportal Endoskopi (UBE)  de bir tedavi seçeneğidir. Omurgaya 5 ve 8mm’lik iki adet delikten girilerek, kas ve dokular kesilmeden endoskopi video kamerasının 35 kat büyütmesi ile yüksek güvenlikli minimal invaziv bir cerrahidir.

Omurga orta hat kanal darlığında, orta hat fıtıklarında, faset kitlerinde omurilik kanalını sıkıştıran aşırı büyük fıtık parçalarında, Faset eklem kistlerinde vida ve kafes yerleştirilmesinde kullanılabiliyor.